business

вимова
n. sprawa, rzecz, interes, biznes, handel, przedsiębiorstwo, firma, kupiectwo, fach, rzemiosło, historia, ruchliwość
a. handlowy, służbowy, urzędowy

Приклади пропозицій

First of all, you had the whole etiquette and protocol associated with the business world, which doesn’t resemble the occidental one at all!
Przede wszystkim jest cała etykieta i protokół związany ze światem biznesu, który w ogóle nie przypomina zachodniego!
вимова вимова вимоваu Report Error!
For example, giving or receiving a business card from somebody needs to be done using both hands.
Na przykład wręczanie lub przyjmowanie od kogoś wizytówki musi odbywać się z użyciem obu rąk.
вимова вимова вимоваu Report Error!
He also loves design and business.
Uwielbia też projektowanie i biznes.
вимова вимова вимоваu Report Error!
He plans to go to university and continue business studies.
Planuje iść na uniwersytet i kontynuować studia biznesowe.
вимова вимова вимоваu Report Error!
He runs his own food business, ‘Eureka’.
Prowadzi swój własny jedzeniowy biznes „Eureka”.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I love to travel, but as I run my own business, I cannot travel frequently.
Kocham podróżować, ale ponieważ prowadzę własną działalność, nie mogę podróżować zbyt często.
вимова вимова вимоваu Report Error!
My husband has his own business of car buying and selling, and he has shops in various counties.
Mój mąż ma własną firmę kupna i sprzedaży samochodów oraz sklepy w różnych lokalizacjach.
вимова вимова вимоваu Report Error!
There are teenagers who start their own business.
Są nastolatkowie, którzy rozpoczynają swój własny biznes.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Today, many businesses use his face and website for advertising.
Dziś wiele biznesów używa jego twarzy i strony internetowej w reklamach.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Well, actually it is a small family business: a restaurant.
Cóż, właściwie jest to mały, rodzinny biznes: restauracja.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

a commercial or industrial enterprise and the people who constitute it: chain, common carrier, house, partnership, business concern, underperformer, concern, agency, dealership, shipbuilder, manufacturing business, firm, division, business organization, franchise, brokerage, business organisation, manufacturer, business firm, maker, carrier, enterprise, processor
the activity of providing goods and services involving financial and commercial and industrial aspects: agribusiness, marketplace, publishing, market place, line of business, business enterprise, packaging, fishing, business activity, agriculture, transport, commercial enterprise, storage, field, real-estate business, publication, field of operation, mercantilism, manufacture, transportation, finance, employee-owned business, commercial activity, factory farm, butchery, market, construction, publicizing, discount business, tourism, butchering, building, commerce, commercialism, employee-owned enterprise, industry, touristry, shipping, printing, advertising, venturedictionary extension
© dictionarist.com