offered

вимова
a. oferowany

Приклади пропозицій

While I see what you say, I can't accept your offer.
Choć rozumiem co masz na myśli, nie mogę zgodzić się na twoją propozycję.
вимова вимова вимоваu Report Error!
He responded to her offer with a laugh.
Odpowiedział ze śmiechem na jej propozycję.
вимова вимова вимоваu Report Error!
She turned down my offer.
Odrzuciła moją propozycję.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I offered to help her with her homework.
Zaproponowałem jej pomoc przy pracy domowej.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Can I offer you another piece of cake?
Czy mogę ci zaproponować następny kawałek ciasta?
вимова вимова вимоваu Report Error!
I would offer you a coffee if you had the time.
Zaproponowałbym ci kawę, gdybyś miał czas.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I just want to make sure that his offer has no strings attached.
Po prostu chcę się upewnić, że jego oferta nie ma żadnych haczyków.
вимова вимова вимоваu Report Error!
They gave me an offer that I couldn't refuse.
Dali mi propozycję, której nie mogłem odmówić.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Tom made me an offer I couldn't refuse.
Tom złożył mi ofertę, której nie mogłem odrzucić.
вимова вимова вимоваu Report Error!
She tried to persuade him not to decline the offer.
Próbowała go przekonać, żeby nie odrzucał propozycji.
вимова вимова вимоваu Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com