protected

вимова
a. chroniony, zabezpieczony, bezpieczny

Приклади пропозицій

For example, a lot of them are covered from head to toe to protect themselves from the sun and preserve their traditional and natural white skin tone.
Na przykład wiele z nich jest zakrytych od stóp do głów, aby ochronić się przed słońcem i zachować swój tradycyjny i naturalnie biały odcień skóry.
вимова вимова вимоваu Report Error!
There was no one, in all of Egypt that was better protected than our great Pharaoh.
Nie było nikogo w całym Egipcie, kto byłby lepiej strzeżony niż nasz wielki Faraon.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Fish stocks are declining due to over-protection of whales, so fish that whales can eat should also be protected.
Z powodu nadmiernej ochrony wielorybów maleje pogłowie ryb stanowiących pożywienie wielorybów, więc ryby takie też powinny podlegać ochronie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Lord Jesus Christ in heaven, please protect me.
Panie Jezu w niebie - chroń mnie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Ozone protects us.
Ozon nas chroni.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Ignorance does not protect against punishment.
Nieznajomość prawa nie chroni przed jego zastosowaniem.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Everybody wants to protect you.
Wszyscy chcą cię chronić.
вимова вимова вимоваu Report Error!
What do you want to protect us from?
Przed czym chcesz nas chronić?
вимова вимова вимоваu Report Error!
You've got to protect me.
Musisz mnie chronić.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It's my job to protect Tom.
Ochrona Toma to moja praca.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

kept safe or defended from danger or injury or loss: burglarproof, secure, bastioned, snug, shielded, invulnerable, moated, covert, weatherproof, battlemented, fortified, stormproof
guarded from injury or destruction: saved, preserved


dictionary extension
© dictionarist.com