stronger

вимова
adj. silny, mocny, potężny, ostry, trwały, dosadny, wyskokowy, esencjonalny, przekonywający, muskularny, siarczysty

Приклади пропозицій

A healthy diet meant a stronger soldier and a longer life.
Zdrowa dieta oznaczała silniejszego żołnierza i dłuższe życie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I tried to push the figure, but I was met with stronger resistance than I expected. My arms were grabbed just above the elbows, and I heard a man’s voice.
Próbowałem odepchnąć postać, ale spotkałem się z silniejszym oporem, niż tego oczekiwałem. Moje ramiona zostały złapane powyżej łokci i usłyszałem głos mężczyzny.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Our country grows stronger day by day.
Z dnia na dzień nasz kraj rośnie w siłę.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Turkey was stronger than Greece.
Turcja była silniejsza od Grecji.
вимова вимова вимоваu Report Error!
My dad is stronger than your dad.
Mój tata jest silniejszy od twojego.
вимова вимова вимоваu Report Error!
He is stronger than me.
On jest silniejszy ode mnie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I'm stronger than yesterday.
Jestem silniejszy, niż wczoraj.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I'm getting stronger every day.
Staję się silniejszy każdego dnia.
вимова вимова вимоваu Report Error!
He's stronger than you.
Jest silniejszy od ciebie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I therefore support this resolution. I only wish it were stronger.
W związku z tym popieram przedmiotową rezolucję, żałując jedynie, że nie jest mocniejsza.
вимова вимова вимоваu Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com