traffic

вимова
n. handel jakimś towarem, ruch, automobilowy: transport automobilowy
v. handlować, frymarczyć, przeszachrować, kupczyć

Приклади пропозицій

After some time, we arrived at a place with much more traffic.
Po pewnym czasie dotarłyśmy do miejsca, w którym był znacznie większy ruch.
вимова вимова вимоваu Report Error!
When we left, we drove without knowing well into a road with less traffic.
Gdy wyjechałyśmy, pojechałyśmy bez odpowiedniej wiedzy na drogę o mniejszym ruchu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The bridge is open to traffic.
Most jest otwarty dla ruchu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I hope that neither of them was involved in the traffic accident.
Mam nadzieję, że nikogo z nich nie dotyczył ten wypadek.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Go straight down the road, and when you pass the traffic light you're there.
Idź wzdłuż ulicy i kiedy miniesz światła, będziesz na miejscu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
He had a traffic accident.
On miał wypadek drogowy.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The city increased the number of traffic signals at major intersections.
Miasto zwiększyło liczbę świateł na głównych skrzyżowaniach.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The accident cause traffic chaos.
Wskutek tego wypadku na ulicy zapanował chaos.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Many people die in traffic accidents.
Wielu ludzi ginie w wypadkach drogowych.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dick got in a traffic accident.
Dick miał wypadek samochodowy.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

1. transit: transportation, travel, movement, influx, passage
2. trade: commerce, business, transactions, exchangedictionary extension
© dictionarist.com