arouse

вимова
v. trezi, deştepta, stârni, scula, agita, suscita

Приклади пропозицій

What we saw there has aroused in me a great feeling of outrage and strong feelings of sympathy towards the occupied Palestinian nation.
Ceea ce am văzut acolo a stârnit în mine un imens sentiment de revoltă şi puternice sentimente de simpatie faţă de naţiunea palestiniană ocupată.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Furthermore, using history as a means to an end arouses opposition, even if the intention behind it is sincere.
Mai mult, folosirea istoriei ca un mijloc pentru realizarea unui scop suscită opoziţie, chiar dacă intenţia este sinceră.
вимова вимова вимоваu Report Error!
People accept what they know, but anything that is beyond their horizon arouses concern.
Oamenii acceptă ceea ce cunosc, dar orice este dincolo de orizontul lor le provoacă îngrijorare.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We have not always succeeded in arousing public interest in the financial markets and in the real economic processes.
Nu am reuşit întotdeauna să trezim interesul public în legătură cu pieţele financiare şi procesele economice reale.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is unacceptable for anyone to use the situation of the Roma to make party political attacks and to arouse hysteria instead of taking effective action.
Este inacceptabil ca situaţia romilor să fie utilizată pentru a lansa atacuri politice de partid şi pentru a provoca isterie în loc să se adopte măsuri eficiente.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The assumption of power and the decision of the Supreme Court have aroused universal controversy.
Preluarea puterii şi decizia Curţii Supreme au iscat o controversă pe toate planurile.
вимова вимова вимоваu Report Error!
There are certain matters which arouse the interest of some political groups in our Parliament.
Există anumite probleme care trezesc interesul anumitor grupuri politice din Parlamentul nostru.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The other part, which has aroused by far the most interest today, is Article 186.
Cealaltă parte, care a stârnit astăzi cel mai mare interes, se referă la articolul 186.
вимова вимова вимоваu Report Error!
To act otherwise would be to arouse the distrust of certain Member States.
Dacă am acţiona altfel, am stârni neîncredere în rândul unor state membre.
вимова вимова вимоваu Report Error!
However, there are motives which arouse a certain concern, linked to the danger of the Moldovans' enthusiasm waning.
Există motive care trezesc totuşi o anumită îngrijorare legată de pericolul scăderii entuziasmului moldovenilor.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

1. awaken: wake, arise, get up, rouse, animate, spur, coax
2. excite: stir up, urge, titillate, provoke, incite, stimulate, kindledictionary extension
© dictionarist.com