being

вимова
n. fiinţare, fiinţă, existenţă, viaţă, făptură, creatură, esenţă, prezenţă, străfund
a. prezent, existent, fiinţă: în fiinţă

Приклади пропозицій

Today is June 18th and it is Muiriel's birthday!
Azi e 18 iunie şi e aniversarea Muirielei!
вимова вимова вимоваu Report Error!
Muiriel is 20 now.
Muiriel are acum 20.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The password is "Muiriel".
Parola este „Muiriel”.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I will be back soon.
Mă voi întoarce în curând.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This is never going to end.
Asta nu se va termina niciodată.
вимова вимова вимоваu Report Error!
That was an evil bunny.
Asta a fost un iepuraș parșiv.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I was in the mountains.
Am fost în munți.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Is it a recent picture?
Este o fotografie recentă?
вимова вимова вимоваu Report Error!
You're in better shape than I am.
Ești într-o formă mai bună decât sunt eu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
You are in my way.
Ești în calea mea.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

the state or fact of existing: presence, transcendency, coexistence, timeless existence, transcendence, existence, possibleness, living, state, animation, actuality, eternity, life, preexistence, subsistence, possibility, nonexistent, existing, beingness, timelessness, existent, aliveness
lack of prosperity or happiness or health: hardship, hard knocks, miserableness, misery, wretchedness, adversity
a contented state of being happy and healthy and prosperous: prosperity, eudaemonia, wellness, wellbeing, fool's paradise, successfulness, health, welfare, upbeat, eudaimonia


dictionary extension
© dictionarist.com