businessman

вимова
n. afacerist, om de afaceri

Приклади пропозицій

Hans is a German businessman.
Hans este un om de afaceri german.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Each year alone I organise hundreds of meetings with young people, farmers and businessmen.
În fiecare an, eu organizez sute de reuniuni cu tineri, fermieri şi oameni de afaceri.
вимова вимова вимоваu Report Error!
As a result, policemen in Bulgaria have become synonymous with 'money-grabbing' businessmen.
Prin urmare, poliţiştii din Bulgaria nu sunt altceva decât oameni de afaceri ahtiaţi după bani.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We in the Lega Nord support the workers, the businessmen and women who, on a daily basis, have to fight the mammoth industrial groups of countries which have no concept of rules.
Noi, cei din Lega Nord îi sprijinim pe muncitori, oamenii şi femeile de afaceri care trebuie să se lupte zilnic cu coloşii industriali din ţările care nu au idee de regulamente.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We have to ensure that we do not add to the bureaucratic burden and make the honest businessman suffer the consequences.
Trebuie să ne asigurăm că nu îngreunăm procesul birocratic şi că omul de afaceri cinstit nu suportă consecinţele.
вимова вимова вимоваu Report Error!
If we can achieve that, if we can embed such simplified procedures into the everyday lives of businessmen, we will be making clear progress.
Dacă putem realiza acest lucru, dacă putem integra astfel de proceduri simplificate în activitatea de zi cu zi a oamenilor de afaceri, vom face progrese evidente.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is in Europe's interest that third-country nationals residing here - students, businessmen, researchers - should be able to move freely indeed.
Este în interesul Europei ca cetăţenii terţelor ţări care locuiesc aici - studenţi, oameni de afaceri, cercetători - să poată circula într-adevăr liber.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This corruption mainly hinges on the illegal management of public money, and the relationship between one political faction and a faction of businessmen and white-collar organised crime.
Corupţia se bazează în principal pe gestionarea ilegală a banilor publici şi pe legătura dintre o facţiune politică şi o facţiune a oamenilor de afaceri şi a crimei organizate din rândul funcţionarilor.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The European Union must not behave as if it were only an efficient businessman who is building the economic success of his firm.
Uniunea Europeană nu trebuie să se comporte ca şi cum ar fi doar un om de afaceri eficient care construieşte succesul economic al firmei sale.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We are not talking today about criminals, or even about politicians, businessmen or entrepreneurs.
Nu vorbim astăzi despre infractori şi nici măcar despre politicieni, oameni de afaceri sau antreprenori.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

a person engaged in commercial or industrial business (especially an owner or executive): syndicator, mogul, arb, businessperson, industrialist, owner, big businessman, oilman, arbitrager, transactor, baron, proprietor, top executive, suit, tycoon, power, king, amalgamator, operator, arbitrageur, small businessman, bourgeois, business leader, magnate, man of affairs


dictionary extension
© dictionarist.com