devotion

вимова
n. devotament, dedicare, rugăciune: rugăciuni, cucernicie, cuvioşie, devoţiune, evlavie, sacrificare

Приклади пропозицій

They wish to destroy our world, which is founded on respect for human rights and devotion to freedom.
Aceştia doresc să distrugă lumea noastră, care se bazează pe respectarea drepturilor omului şi pe devotamentul faţă de libertate.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Many remain unknown, but the bravery and devotion of all of them deserve to be remembered.
Mulţi rămân necunoscuţi, însă curajul şi devotamentul tuturor merită să fie comemorat.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The healthcare sector is clearly an important sector; we have to give it a lot of devotion and attention.
Sectorul serviciilor de sănătate este, fără îndoială, un sector important; trebuie să îi acordăm mult devotament şi atenţie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We therefore affirm our absolute support for the purpose of the Court and our devotion to human rights and international humanitarian law and wish the review conference in Uganda every success.
Prin urmare, ne declarăm sprijinul absolut pentru obiectivul Curţii şi devotamentul faţă de drepturile omului şi legislaţia umanitară internaţională şi dorim ca această conferinţă de revizuire din Uganda să fie un succes.
вимова вимова вимоваu Report Error!
(EL) Mr President, Commissioner, I would have expected you to reply with honesty that the austerity programme, the memorandum being applied with religious devotion in Greece, has been a total failure.
(EL) Dle președinte, dle comisar, m-aș fi așteptat să răspundeți în mod cinstit că programul de austeritate, memorandumul aplicat cu devoțiune religioasă în Grecia, a fost un eșec total.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

feelings of ardent love: love, devotedness
commitment to some purpose: cultism, fetich, loyalty, commitment, party spirit, allegiance, hobbyism, dedication, fetish
(usually plural) religious observance or prayers (usually spoken silently): Stations, Stations of the Cross, novena, bhakti, supplication, prayer
religious zeal; the willingness to serve God: topolatry, lordolatry, symbololatry, idolatry, worship, veneration, cultism, worship of man, Bible-worship, gynaeolatry, symbolatry, miracle-worship, anthropolatry, symbol-worship, verbolatry, thaumatolatry, grammatolatry, woman-worship, word-worship, bibliolatry, place-worship, gyneolatrydictionary extension
© dictionarist.com