necessity

вимова
n. necesitate, nevoie, trebuinţă, imperativ, inevitabilitate, sărăcie, lipsă, strâmtoare

Приклади пропозицій

All inventions grow out of necessity.
Toate invenţiile apar din necesitate.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This dialogue is difficult but also a necessity.
Acest dialog este dificil, dar reprezintă o necesitate.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Irregularities were confirmed on as many as 43.6% of the websites reviewed, which only confirms the necessity of greater monitoring in relation to the enforcement of existing provisions.
Au fost constatate neregularităţi în 43,6% dintre site-urile scanate, ceea ce nu face decât să confirme necesitatea unei monitorizări mai intense în legătură cu asigurarea respectării dispoziţiilor existente.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Verts/ALE Group strongly opposes the extensive introduction of biometrics until its necessity is proven beyond a reasonable doubt.
Grupul Verts/ALE se opune vehement introducerii extensive a biometricii până când necesitatea acesteia va fi dovedită cu siguranţă absolută.
вимова вимова вимоваu Report Error!
There is a shortage of basic necessities such as drinking water and food.
Există o penurie de produse de bază, cum ar fi apa potabilă şi alimentele.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Therefore, providing drinking water is of the utmost necessity.
Prin urmare, furnizarea de apă potabilă reprezintă o necesitate de importanţă majoră.
вимова вимова вимоваu Report Error!
On the contrary, they underline the necessity of finding a peaceful solution.
Din contră, ele subliniază necesitatea găsirii unei soluţii paşnice.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The report further stresses the necessity of defining and determining national minority status.
Mai mult, raportul subliniază necesitatea de a defini şi de a determina statutul minorităţilor naţionale.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Treaty of Lisbon, as we have heard here, is a necessity.
Din câte ştim noi, Tratatul de la Lisabona este o necesitate.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Events of recent years, and especially recent months, raise a number of questions and underline the necessity of a unified approach from the EU as a whole.
Evenimentele din ultimii ani, mai ales din ultimele luni, au ridicat un număr de întrebări şi au subliniat necesitatea unei abordări unificate de către UE ca şi întreg.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

the condition of being essential or indispensable: necessary, requisiteness, unnecessary, demand, need, unneeded, urgency
anything indispensable: requirement, necessary, want, thing, desideratum, need, requisite, essential, must


dictionary extension
© dictionarist.com