precursor

вимова
n. înaintaş, precursor, vestitor, prevestitor

precursor

n. forerunner, precursor, predecessor

Приклади пропозицій

We have to prevent anyone being able to board a plane with weapons, explosives or chemical precursors of explosives.
Trebuie să prevenim îmbarcarea oricărei persoane cu arme, explozive sau precursori chimici ai explozivelor.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I would propose a legislative framework to address the dangers associated with precursors which can be used to fabricate improvised explosive devices.
Aş propune un cadru legislativ în vederea abordării pericolelor asociate cu precursorii care se pot utiliza la fabricarea dispozitivelor explozive improvizate.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The report that we are dealing with today is submitted as a precursor to a standardisation package which the Commission is currently working on.
Raportul pe care îl discutăm astăzi este înaintat ca precursor al unui pachet de standardizare la care lucrează în prezent Comisia.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It emerges from the report under examination that the aim is to incorporate into business attitudes those values that have always marked out the European Union and its precursors.
Reiese din raportul analizat că scopul este acela de a introduce în atitudinile întreprinderilor acele valori care au marcat dintotdeauna Uniunea Europeană și precursorii acesteia.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is, however, an essential precursor, in order to weaken the Taliban groups and drive them to cut all links with al-Qaeda and therefore to sit down at the negotiating table.
Este totuși un precursor esențial pentru a slăbi grupurile talibane și pentru a le determina să taie toate legăturile cu al-Qaeda și să se așeze, în consecință, la masa negocierilor.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Major changes seem to be taking place throughout the Middle East and it may well be that this is just a precursor of things to come.
În întregul Orient Mijlociu, par să aibă loc schimbări majore şi este posibil ca acestea să preceadă doar lucrurile care vor urma.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In this way we can show that we are there to lend a helping hand to those who opt for democracy - and demonstrate that democracy is the precursor to success.
În acest fel, putem arăta că suntem acolo pentru a da o mână de ajutor celor care optează pentru democrație - și să demonstrăm că democrația este precursorul succesului.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I therefore support effective international cooperation in the fight against the illegal trade in drugs or their precursors and, at the same time, I would like to mention the need for prevention.
Prin urmare, sprijin o cooperare internațională eficientă în combaterea comerțului cu droguri ilegale sau cu precursori ai acestora și, în același timp, aș dori să menționez necesitatea unor acțiuni de prevenire.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

something that precedes and indicates the approach of something or someone: predecessor, harbinger, herald, forerunner, indication, indicant
a person who goes before or announces the coming of another: predecessor, someone, somebody, soul, person, forerunner, individual, mortal
a substance from which another substance is formed (especially by a metabolic reaction): material, stuffdictionary extension
© dictionarist.com