requisite

вимова
n. cerinţă, condiţie, lucru necesar
a. cerut, necesar

Приклади пропозицій

This proposal allows for the cross-border management of funds without the current requisite for fully functioning management companies being set up.
Această propunere permite administrarea transfrontalieră a fondurilor fără condiţia actuală indispensabilă de înfiinţare a unor companii de administrare complet operaţionale.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Society must, then, also provide the tools and conditions to enable women to go out to work, something that is a pre-requisite for their emancipation.
Iar societatea trebuie să asigure instrumentele şi condiţiile care să le permită femeilor să lucreze, element care reprezintă o precondiţie pentru emanciparea lor.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Well-developed childcare and care for the elderly is one of the most important pre-requisites necessary for women, too, to be able to go out to work.
Un sistem bine pus la punct pentru îngrijirea copiilor şi asistenţă pentru cei în vârstă este, de asemenea, o precondiţie pentru ca femeile să poată lucra.
вимова вимова вимоваu Report Error!
frequent modification, by certain Member States, of eligibility criteria and requisite documentation;
modificarea frecventă, de către unele state membre, a criteriilor de eligibilitate şi a documentelor solicitate;
вимова вимова вимоваu Report Error!
I stand here, in any case, with the requisite sense of irony.
Mă aflu aici, în orice caz, cu un necesar simţ al ironiei.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Have the requisite measures since been taken in response to the objections raised by the Commission?
De atunci, au fost luate măsurile necesare ca răspuns la obiecțiile ridicate de Comisie?
вимова вимова вимоваu Report Error!
We cannot have electronic labels being applied to textiles without the knowledge of those concerned whilst we are still waiting for the requisite labelling regulations.
Nu putem avea etichete electronice aplicate textilelor fără informarea părţilor implicate, în timp ce aşteptăm în continuare regulamentul privind cerinţele de etichetare.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Even with this transfer, however, I can assure you that we have the budget we need to be able to apply the requisite measures.
Chiar şi cu acest transfer totuşi pot să vă asigur că deţinem bugetul de care avem nevoie pentru a putea aplica măsurile necesare.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The reason for this relates to constitutional law - the requisite majorities were needed in order to pass a Federal Constitutional Act, and they are not easy to obtain.
Motivul netranspunerii este legat de dreptul constituțional: este nevoie de majoritate pentru a adopta un act constituțional federal, iar majoritatea nu este ușor de obținut.
вимова вимова вимоваu Report Error!
One strand of this solution is supporting affordable, easy access to support services and facilities such as kindergartens, out-patient clinics, and so on, as well as the requisite infrastructure.
O parte din această soluție constă în sprijinirea accesului ieftin și ușor la servicii și facilități de sprijin precum grădinițe, clinici de tratament și așa mai departe, precum și la infrastructura necesară.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

necessary for relief or supply: needed, needful, required, necessary
anything indispensable: requirement, necessary, want, thing, desideratum, necessity, need, essential, mustdictionary extension
© dictionarist.com