business

вимова
i. faaliyet, iş, görev, alım satım, ticaret, ticarethane, firma, işyeri, konu, mesele

Приклади пропозицій

Nicholas had to go to Boston on business.
Nicholas iş için Boston'a gitmek zorunda kaldı.
вимова вимова вимоваu Report Error!
He took over his father's business.
O babasının işini devraldı.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I've never done business with Nicholas.
Nicholas'la hiç iş yapmadım.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We do business with that company.
Biz o firma ile iş yaparız.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I must be away on urgent business.
Acil bir iş için çıkmalıyım.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It's time to get down to business.
işe başlamanın zamanıdır.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Tell him to mind his own business.
Ona kendi işine bakmasını söyle.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Nicholas' business is doing very well.
Nicholas'ın işi çok iyi gidiyor.
вимова вимова вимоваu Report Error!
You better mind your own business.
Sen kendi işine baksan daha iyi olur.
вимова вимова вимоваu Report Error!
You should go about your business.
işinizi yapmalısınız.
вимова вимова вимоваu Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com