fraud

вимова
i. hile, hilekâr, hilebaz, hilekârlık, sahtekârlık, dolandırıcılık, dolandırıcı, sahtekâr, numaracı kimse

Приклади пропозицій

Well, I thought over the matter all day, and by evening I was in low spirits again; for I had quite persuaded myself that the whole affair must be some great hoax or fraud, though what its object might be I could not imagine.
Pekala, mesele üzerinde bütün gün düşündüm ve akşama doğru tekrar içim karardı;kendimi oldukça ikna etmiştim, bütün iş muhteşem bir kafesleme yada dolandırıcılık olmalıydı, onun konusunun ne olabileceğini düşündüm, hayal edemedim.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The cardinal is about to find out he was the victim of a fraud.
Kardinal, bir sahtekarın kurbanı olduğunu bulmak üzere.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Stand back You're under arrest for kidnapping attempted embezzlement and fraud.
Geri dur. Zimmetine para geçirme ve dolandırıcılığa teşebbüsten ve adam kaçırmaktan tutuklusun.
вимова вимова вимоваu Report Error!
About once a month he worried that he was a fraud.
Ayda bir sahtekar olduğu endişesine kapılıyordu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Academic fraud is probably more common than most people think.
Akademik dolandırıcılık, çoğu insanın düşündüğünden muhtemelen daha yaygındır.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Academic fraud may be more common than you think.
Akademik sahtekarlık muhtemelen düşündüğünden daha yaygın olabilir.
вимова вимова вимоваu Report Error!
A couple of years ago, this book was exposed as a fraud.
Birkaç yıl önce, bu kitap bir dolandırıcılık olarak ortaya çıkmıştır.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Academic fraud is more common than you think.
Akademik sahtekarlık düşündüğünüzden daha yaygındır.
вимова вимова вимоваu Report Error!
She is guilty of fraud.
O dolandırıcılıktan suçludur.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The banker went to jail for fraud.
Banker dolandırıcılık suçundan hapse girdi.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

1. impostor: pretender, fake, charlatan, quack
2. deceit: swindle, artifice, racket, sham, misrepresentation, deception, duplicity



dictionary extension
© dictionarist.com