liquid

вимова
i. sıvı, likit madde
s. likit, sıvı, akıcı, berrak, saydam, ıslak

Приклади пропозицій

A bottle is usually made of glass and holds a liquid.
Şişeler genellikle camdan yapılır ve içinde sıvılar saklanır.
вимова вимова вимоваu Report Error!
When we drink we swallow a liquid.
İçmek, sıvıları yutmak demektir.
вимова вимова вимоваu Report Error!
You should drink a lot of liquid.
Çok sıvı içmelisin.
вимова вимова вимоваu Report Error!
When ice melts it becomes liquid.
Buz erirse sıvı olur.
вимова вимова вимоваu Report Error!
After he confirms the liquid is authentic you'll switch the vial with another one containing water and a radioactive isotope so that we can track via satellite.
O, sıvının otantik olduğunu onayladıktan sonra, küçük şişeyi içi su ve radyoaktif izotop bulunan başka bir şişeyle değiştireceksin, böylece uyduyu takip edebileceğiz.
вимова вимова вимоваu Report Error!
You have to learn not to use bleaching liquid for my colourful clothes.
Benim renkli kıyafetlerimde beyazlatıcı sıvı kullanmamayı öğrenmelisin.
вимова вимова вимоваu Report Error!
A sponge absorbs liquids.
Sünger sıvıları emer.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Instead of ink, there was some unidentified liquid in the bottle.
Şişede mürekkep yerine, ne olduğu belirsiz bir sıvı vardı.
вимова вимова вимоваu Report Error!
That liquid is harmful.
O sıvı zararlıdır.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Water and oil are both liquids.
Su ve yağ her ikisi sıvıdır.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

1. fluid: elixir, solution, liquor
2. mellifluous: soft, mellow, honeyeddictionary extension
© dictionarist.com