reduction

вимова
i. indirim, düşürme, azalma, düşüş, dönüştürme, haline getirme, ayırma, indirgeme, iskonto, ergime, boyun eğdirme, negatifi zayıflatma, küçültme, küçültülmüş resim, yerine oturtma [tıp.]

Приклади пропозицій

He advocated the reduction of taxes.
Vergilerin azaltılmasını savundu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It's not porn. It's a Web site about breast reduction surgery.
Porno değil. Göğüs küçültme ameliyatıyla ilgili bir internet sayfası.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Nothing. I-I just suggested that Chelsea's back pain might benefit from breast reduction surgery.
Hiçbir şey. Göğüs küçültme ameliyatının Chelsea'nin sırt ağrısına iyi gelebileceğini önerdim.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It's not porn. It's a Web site
about breast reduction surgery.
Porno değil. Göğüs küçültme ameliyatıyla
ilgili bir internet sayfası.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We cannot offer a further price reduction under the current circumstances.
Biz, mevcut koşullar altında daha fazla fiyat indirimi teklif edemeyiz.
вимова вимова вимоваu Report Error!
He advocated reduction of taxes.
O, vergilerin azaltılmasını savundu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
There's been a reduction in personnel at our factory.
Fabrikamızdaki personelde bir azalma oldu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We protested against the reduction in wages.
Biz ücretlerin azaltılmasını protesto ettik.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We would ask you to give us a price reduction of 5%.
Bize %5'lik bir fiyat indirimi vermenizi istiyoruz.
вимова вимова вимоваu Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com