strange

вимова
s. acayip, garip, tuhaf, yabancı, bilinmeyen, acemi, işe yabancı

Приклади пропозицій

Nicholas has a strange sense of humor.
Nicholas garip bir mizah duygusuna sahip.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This sword has a strange history.
Bu kılıncın tuhaf bir tarihi var.
вимова вимова вимоваu Report Error!
She had a strange look on her face.
Yüzünde garip bir görünüm vardı.
вимова вимова вимоваu Report Error!
His behavior is sometimes strange.
Onun davranışı bazen tuhaftır.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I don't think it's strange at all.
Onun tuhaf olduğunu hiç de düşünmüyorum.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I saw something strange in the sky.
Gökyüzünde garip bir şey gördüm.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I want to tell you a strange thing.
Sana tuhaf bir şey söylemek istiyorum.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I'm really feeling kind of strange.
Az çok gerçekten yabancı hissediyorum.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Suddenly he heard a strange sound.
Aniden garip bir ses duydu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The dog growled at the strange man.
Köpek yabancı adama hırladı.
вимова вимова вимоваu Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com