tedious

вимова
s. sıkıcı, can sıkıcı, bıktırıcı

Приклади пропозицій

Your eccentricities can make you either charming or tedious.
Senin eksantrikliğin seni ya sevimli ya da sıkıcı yapabilir.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It's very tedious, Dr. Stauffer. But there is one great advantage. This way we'll find out who's healthy and fit for work.
Bu çok sıkıcı, Dr. Stauffer. Ama büyük bir yararı var. Bu yolla kimin sağlıklı ve çalışmaya uygun olduğunu bulacağız.
вимова вимова вимоваu Report Error!
One of the great disservices institutional education has done to us is to convince us that learning is by nature tedious, boring, and hard.
Geleneksel eğitimin bize yaptığı en büyük kötülük; öğrenmenin, doğası gereği, meşakkatli, yorucu ve zor bir iş olduğuna bizi ikna etmesidir.
вимова вимова вимоваu Report Error!
For the most part, our learning in schools is just that, tedious and boring.
Genellikle, okulda gördüğümüz öğrenim sadece yorucu ve sıkıcı olmaktan ibarettir.
вимова вимова вимоваu Report Error!
If life is ridiculous and absurd, be glad that it is not tedious.
Eğer hayat gülünç ve saçma ise dert etmeyin çünkü bu en azından sıkıcı değil demektir.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It can be tedious.
O sıkıcı olabilir.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It was a tedious job.
O bir bıktırıcı işti.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Thanks to you, the backlog of tedious work has been completed.
Senin sayende, sıkıcı iş birikimi tamamlandı.
вимова вимова вимоваu Report Error!
They are weary of their tedious work.
Onlar can sıkıcı işlerinden dolayı bitkindiler.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This can get tedious.
Bu sıkıcı olabilir.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

dull: boring, burdensome, lifeless, ponderous, heavy, tiresome, wearisome


dictionary extension
© dictionarist.com