traffic

вимова
f. değiş tokuş etmek, karanlık işler yapmak, iş yapmak, yolculuk etmek
i. trafik, gidiş geliş, alışveriş

Приклади пропозицій

On fridays traffic is even worse.
Cuma günleri trafik daha da beter oluyor.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The policewoman directed traffic.
Kadın polis trafiği yönetti.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The traffic light changed to red.
Trafik ışığı kırmızıya döndü.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I've never had a traffic accident.
Hiç trafik kazası geçirmedim.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I was late because of heavy traffic.
Yoğun trafikten dolayı geç kaldım.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Nicholas was held up in a traffic jam.
Nicholas bir trafik sıkışıklığında geciktirildi.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Traffic lights work all the time.
Trafik ışıkları her zaman çalışır.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We should obey the traffic rules.
Trafik kurallarına uymalıyız.
вимова вимова вимоваu Report Error!
You should obey all traffic laws.
Tüm trafik yasalarına uymalısınız.
вимова вимова вимоваu Report Error!
A traffic accident happened there.
Orada bir trafik kazası oldu.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

1. transit: transportation, travel, movement, influx, passage
2. trade: commerce, business, transactions, exchangedictionary extension
© dictionarist.com