onverwachts

вимова
adj. uncontemplated

Приклади пропозицій

Geluk komt altijd onverwachts.
Happiness is always unexpected.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Plotseling gebeurde er iets onverwachts.
Suddenly, something unexpected happened.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Vlak voor Kerstmis heeft mijn moeder namelijk onverwachts haar gezichtsvermogen verloren.
Just before Christmas my mother unexpectedly lost her sight.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Mijnheer de Voorzitter, de Commissie stelt - niet geheel onverwachts - voor zichzelf meer macht toe te kennen.
Mr President, not unexpectedly, the Commission is proposing that it be given more power.
вимова вимова вимоваu Report Error!
De vorige zomer brak er onverwachts oorlog uit.
Last summer there was an unscheduled war.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We staan niet voor een crisis die totaal onverwachts kwam.
We are not facing a surprise crisis.
вимова вимова вимоваu Report Error!
De humanitaire crisis in de Gazastrook is geen novum en komt ook niet onverwachts.
The humanitarian crisis in Gaza is not new, nor has it been unforeseen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
De beslissing tot en de verklaring van onafhankelijkheid in Priština kwamen niet onverwachts.
The decision and the declaration of independence in Priština were not unexpected.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Onverwachts was er natuurlijk een discussie over de situatie in Griekenland.
Unexpectedly, of course, there was a discussion on the situation in Greece.
вимова вимова вимоваu Report Error!
(EN) Mijnheer de Voorzitter, het ligt in de aard van de mens om, als er iets onverwachts gebeurt, te proberen de feiten te laten passen in zijn eigen wereldbeeld.
Mr President, it is human nature when something unexpected happens that we try and fit the facts into our existing Weltanschauung.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

1. onverhoeds: onvoorbereid, plotseling
2. abrupt: ineens, onvoorzien, pardoesdictionary extension
© dictionarist.com