precursor

вимова
n. înaintaş, precursor, vestitor, prevestitor

precursor

n. forerunner, precursor, predecessor

Приклади пропозицій

Textele noastre exprimă opinia noastră despre cum trebuie să arate viitorul Serviciu european pentru acţiune externă, ca un precursor al unei noi ere pentru Uniunea Europeană.
Our texts expressing our opinion on what the future European External Action Service should look like herald a new era for the European Union.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Raportul pe care îl discutăm astăzi este înaintat ca precursor al unui pachet de standardizare la care lucrează în prezent Comisia.
The report that we are dealing with today is submitted as a precursor to a standardisation package which the Commission is currently working on.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Anumite state membre, precum Franța, au jucat un rol de precursor creând acum 20 de ani un "venit minim garantat”.
Certain Member States, such as France, have played a pioneering role by creating a 'minimum guaranteed income' 20 years ago.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Este totuși un precursor esențial pentru a slăbi grupurile talibane și pentru a le determina să taie toate legăturile cu al-Qaeda și să se așeze, în consecință, la masa negocierilor.
It is, however, an essential precursor, in order to weaken the Taliban groups and drive them to cut all links with al-Qaeda and therefore to sit down at the negotiating table.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

something that precedes and indicates the approach of something or someone: predecessor, harbinger, herald, forerunner, indication, indicant
a person who goes before or announces the coming of another: predecessor, someone, somebody, soul, person, forerunner, individual, mortal
a substance from which another substance is formed (especially by a metabolic reaction): material, stuff


dictionary extension
© dictionarist.com