Англійська → Англійська - jounce

вимова
n. up and down movement, jolting movement, bounce, bump
v. move up and down, bounce, jolt, bump

Англійська → Французька - jounce

вимова
n. ballottement; secousse; cahot
v. cahoter; ballotter; secouer

Англійська → Німецька - jounce

вимова
n. Kringeln; Hüpfer; Sprung
v. rütteln, kringeln; hüpfen

Англійська → Індонезійська - jounce

вимова
v. menggoyangkan, menggoncang, tergoyang-goyang, tergoncang-goncang

Англійська → Італійська - jounce

вимова
s. sballottamento; balzo
v. sballottare, scuotere

Англійська → Португальська - jounce

вимова
s. sacudidela, empurrão, puxão; salto; tropeço
v. sacudir (-se), empurrar; saltar, pular

Англійська → Російська - jounce

вимова
с. ударять, трясти
г. ударяться, трястись

Англійська → Іспанська - jounce

вимова
s. traqueo
v. sacudir

Англійська → Турецька - jounce

вимова
f. sarsmak
i. sarsıntı, şok

Англійська → Голландська - jounce

вимова
zn. (doorheen)schudden; sprong
ww. schokken, geschud worden; dooreen schudden

Англійська → Грецька - jounce

вимова
ουσ. τίναγμα
ρήμ. τινάσσομαι άνω και κάτω, τινάσσω άνω και κάτω

Англійська → Китайська - jounce

вимова
(名) 摇动, 震动
(动) 震动, 颠簸; 使震动, 使颠簸

Англійська → Китайська - jounce

вимова
(名) 搖動, 震動
(動) 震動, 顛簸; 使震動, 使顛簸

Англійська → Японська - jounce

вимова
(動) ガタガタゆする
(名) 動揺

Англійська → Корейська - jounce

вимова
명. 동요
동. 덜컹덜컹 흔들다, 덜컹덜컹 흔들리다

Англійська → В'єтнамська - jounce

вимова
v. lắc, xóc nảy lên, động từ


dictionary extension

Часи дієслова

Present participle: jouncing
Present: jounce (3.person: jounces)
Past: jounced
Future: will jounce
Present conditional: would jounce
Present Perfect: have jounced (3.person: has jounced)
Past Perfect: had jounced
Future Perfect: will have jounced
Past conditional: would have jounced
© dictionarist.com