Англійська → Українська - whether

вимова
conj. чи
pron. котрий з кількох

Англійська → Англійська - whether

вимова
pron. which (of the two), whichever (of two)
conj. if; "if" used to introduce two possibilities the second of which is usually preceded by "or"

Англійська → Французька - whether

вимова
conj. si..., que... ou que

Англійська → Німецька - whether

вимова
conj. ob

Англійська → Індонезійська - whether

вимова
conj. apakah, kalau, atau

Англійська → Італійська - whether

вимова
cong. se; o no; sia; sia che

Англійська → Польська - whether

вимова
conj. czy

Англійська → Португальська - whether

вимова
conj. se; será que; no meio de

Англійська → Румунська - whether

вимова
conj. dacă, fie că ... fie că
pron. oricare din doi

Англійська → Російська - whether

вимова
союз ли

Англійська → Іспанська - whether

вимова
conj. si; tanto - (como)

Англійська → Турецька - whether

вимова
bğ. eğer, olup olmadığını

Англійська → Голландська - whether

вимова
vw. of

Англійська → Грецька - whether

вимова
σύνδ. εάν, αν, είτε

Англійська → Арабська - whether

вимова
‏اذا‏
‏ما إذا، إذا، سواء‏
‏أي الاثنين‏

Англійська → Китайська - whether

вимова
(连) 是否; 无论; 不管

Англійська → Китайська - whether

вимова
(連) 是否; 無論; 不管

Англійська → Гінді - whether

вимова
conj. यदि

Англійська → Японська - whether

вимова
(接) …かどうか

Англійська → Корейська - whether

вимова
접속. 인지 어떤지, 이든지 아니든지

Англійська → В'єтнамська - whether

вимова
a. một trong hai
conj. không biết có đúng chăng, hôm nay hoặc ngày mai
dictionary extension
© dictionarist.com