Англійська → Українська - wholeness

вимова
n. цілісність, повнота

Англійська → Англійська - wholeness

вимова
n. state of being whole or unbroken; healthiness; soundness

Англійська → Французька - wholeness

вимова
n. totalité, intégralité, le tout, l'ensemble; bonne condition, santé, équilibre

Англійська → Німецька - wholeness

вимова
n. Ganzheit

Англійська → Індонезійська - wholeness

вимова
n. keutuhan, kekompletan

Англійська → Італійська - wholeness

вимова
s. interezza, completezza

Англійська → Польська - wholeness

вимова
n. całość, całkowitość

Англійська → Португальська - wholeness

вимова
s. totalidade; globalidade; perfeição; qualidade do que é completo

Англійська → Російська - wholeness

вимова
с. цельность, целость

Англійська → Іспанська - wholeness

вимова
s. totalidad, integridad

Англійська → Турецька - wholeness

вимова
i. tamlık, bütünlük, sağlamlık

Англійська → Голландська - wholeness

вимова
zn. volledigheid, volkomenheid

Англійська → Грецька - wholeness

вимова
ουσ. ολότης, ολότητα, όλο

Англійська → Арабська - wholeness

вимова
‏كلية، كمال، تمام‏

Англійська → Китайська - wholeness

вимова
(名) 全部; 完全; 整体

Англійська → Китайська - wholeness

вимова
(名) 全部; 完全; 整體

Англійська → Японська - wholeness

вимова
(名) 全体; 整数性; 完全; 強健

Англійська → Корейська - wholeness

вимова
명. 전체, 총체, 일체, 완전, 흠없음, 정수성

Англійська → В'єтнамська - wholeness

вимова
n. sự đầy đủ, hoàn toàn, trọn vẹn


© dictionarist.com